Ke stažení

Od dubna 2012 platí nový zákon o zdravotních službách.


U některých zdravotních výkonů je u dítěte do 15 ti let nutný souhlas alepsoň jednoho zákonného zástupce 

U dětí nad 15 let je potřebný  souhlas jednoho ze zákonných zástupců a souhlas pacienta.

V naší praxi jde hlavně o nepovinné očkování (očkování na žádost) 

Neakutní péče u dětí do 15 ti let je možná jen za přítomnosti alespoň jednoho zákonného zástupce nebo dospělého, kterému rodiče podepsali plnou moc.

Děti nad 15 let mohou do ordinace chodit samy, pokud jim rodiče podepíší souhlas, který je pak založen ve zdravotní dokumentaci.


 

 

Formuláře ke stažení

 

1. Souhlas a nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče- očkováním

 

2. Plná moc rodičovské odpovědnosti v poskytování zdravotních služeb

 

3. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

 

4. Určení osoby oprávněné

 

5. Informace o očkovacích látkách

© Copyright 2012 Pediatrie dětí ~ made by Otchi-Ushi production